Desátek historie

Desátek (z latinského decenia – desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu. Tato povinnost byla běžná v mnoha starověkých kulturách, a to přes celý středověk až do raného novověku.

Naše kancelář se rozhodla k desátku vrátit, avšak jinou formou. Dříve byl desátek vybírán, my ho nyní rozdáváme! Spolupracovat s námi se vyplatí!