Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je REAL ESTATE CZECH REPUBLIC a.s. se sídlem Nad Želivkou 499, 164 00 Praha 6, IČ 29132886, DIČ CZ29132886, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18734, jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Václava Dubna, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese v.duben@reality11.cz

Jaké osobní údaje klienta shromažďujeme a zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu jednoho roku od okamžiku poskytnutí, v případě realizace obchodního případu se tato lhůta přiměřeně prodlouží z důvodu hladkého vyřízení případu a celé transakce. Bezprostředně po naplnění účelu, pro který jsou získávána nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním jsou veškeré osobní údaje vymazány z evidence.

Musím osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění námi poskytovaných služeb, tj. zajištění výplaty „desátku“ vámi určené organizaci po úspěšně realizovaném obchodu (dále ten služby). Těmi jsou: jméno, telefonní číslo a e-mail.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s využitím našich služeb,

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Osobní údaje používáme pro potvrzení a vyřízení námi poskytovaných služeb.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou i procedurální kontrolu, které poskytují kontrolu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Osobní údaje předáváme orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat u Pověřence na e-mailové adrese v.duben@reality11.cz.

Používání Cookies a dalších sledovacích technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb. Tato stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla příležitosti, které by vás mohly zajímat.

Cookies značí malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů. Obecně platí, že se cookies používají z následujících důvodů:

  1. Autorizace-princip cookies se používá k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu), takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací.
  2. Preference-cookies umožňují personalizovat uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje, díky kterým může konkretizovat nabízené služby. Díky cookies tak daný server třeba ví, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké položky jste měli uložené v nákupním košíku.
  3. Webová analytika-na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače a někdy i čas návštěvy a další informace. Použitím téhož identifikátoru pak mohou chování uživatele na jiných stránkách sledovat.
  4. Cílení a vyhodnocování reklamy-cookies usnadňují personalizaci, takže umožňují lepší cílení a následně i relevantnější vyhodnocení nabízených reklam.

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Každý je informován o pravidlech zpracování osobních údajů v rámci smluvní dokumentace a pokaždé, když nám poskytuje některé osobní údaje. Toto poučení je veřejně dostupné na našich internetových stránkách:

https://www.darujdesatek.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju a na vyžádání v sídle firmy.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obránit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)